Jesteś tutaj: Strona G?wna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character

Twoja kariera

- Marzysz o w?asnej firmie?

- Masz ju? do?? sta?ych godzin pracy i wymagaj?cego szefa?

- Szukasz ?róde? dodatkowego dochodu?

- Chcia?by?/chcia?aby? pracowa? w domu?
- Jeste? otwarta/otwarty na nowatorskie programy stymulacji rozwoju niemowl?t i ma?ych dzieci?
- Chcia?aby?/ chcia?by? wnie?? co? nowego w ?ycie rodziców i maluchów czyni?c je rado?niejszym i pozbawionym negatywnych emocji?
- Jeste? gotowy/gotowa do??czy? do mi?dzynarodowej, szybko rozwijaj?cej si? sieci instruktorów?
 
Je?li na cho? jedno z tych pyta? odpowiesz twierdz?co, Baby Signs Polska ma dla Ciebie ?wietn? ofert? pracy!
 

Szukamy osób otwartych, odpowiedzialnych, zorganizowanych, lubi?cych nowe wyzwania i samodzielna prac?, a przede wszystkim kochaj?cych dzieci, które s? zainteresowane zostaniem Certyfikowanym Instruktorem Programu Baby Signs, wprowadzaj?cego rodziców i dzieci w tajniki j?zyka migowego dla niemowl?t s?ysz?cych.

 
Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:
 

- wykszta?cenia najlepiej wy?szego, ch?tnie w dziedzinie: pedagogiki, psychologii, medycyny, piel?gniarstwa, rehabilitacji, socjologii i im pokrewnych

- gotowo?ci do przyst?pienie do szkolenia instruktorskiego i poniesienia jego kosztów, wraz z materia?ami instruktorskimi
- gotowo?ci do prowadzenia w?asnej dzia?alno?ci i dbania o jak najwy?sze standardy ?wiadczonych us?ug
- gotowo?ci do pracy z rodzicami i dzie?mi i dzielenia si? z nimi swoim entuzjazmem dotycz?cym Programu Baby Signs
 
Baby Signs Polska gwarantuje:
 
- doskona?e przygotowanie merytoryczne do prowadzenia nowej dzia?alno?ci poprzez profesjonalne szkolenie instruktorów

- profesjonalny zestaw materia?ów niezb?dnych do prowadzenia warsztatów i zaj?? ( w tym gotowe plany lekcji) oraz pakietów biznesowych u?atwiaj?cych organizacyjn? cz??? dzia?alno?ci

- wszelk? pomoc merytoryczn? i organizacyjn? niezb?dn? do rozpocz?cia dzia?alno?ci
- sta?y kontakt z Baby Signs Polska w ka?dej sprawie wymagaj?cej pomocy
- dost?p do ró?norodnych dodatkowych produktów Baby Signs, których sprzeda? stanowi dodatkowe ?ród?o dochodu dla instruktora

- nowy, instruktorski adres email i dost?p do stron internetowych dla instruktorów, zapewniaj?ce mo?liwo?? codziennego kontaktu z innymi instruktorami i wymian? do?wiadcze?

- mo?liwo?? udzia?u w corocznej konferencji Certyfikowanych Instruktorów Programu Baby Signs w Polsce, gdzie mo?na b?dzie pog??bia? swoj? wiedz? i rozwi?zywa? nurtuj?ce problemy

- dodatkowe szkolenia, wraz z rozwojem kolejnych programów dla rodziców i dzieci
 
W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o przes?anie CV i listu motywacyjnego na adres email:

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box