Jesteś tutaj: Strona G?wna
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character
Zastanawiali?cie si? kiedy? o czym my?li wasz maluszek? Jak wygl?da ?wiat jego uczu? i potrzeb? Dlaczego czasem rozpaczliwie p?acze a wy nie umiecie mu pomc? Dzi?ki znakom migowym dla niemowl?t s?ysz?cych (Baby Signs, polska nazwa Migusie) rodzice maj? unikaln? mo?liwo?? porozumiewania si? ze swoimi dzie?mi zanim zaczn? one mwi?. Migusie to proste gesty, ktre s?u?? do opisywania przedmiotw, potrzeb i uczu? maluszka, ktry nie potrafi jeszcze przekaza? tego samego s?owami.
Program Baby Signs jest wiod?cym na ?wiecie programem do nauki znakw migowych. Jest jedynym programem:
  • stworzonym przez ekspertw rozwoju dzieci?cego specjalnie dla niemowl?t s?ysz?cych,
  • o korzy?ciach udowodnionych wieloletnimi badaniami naukowymi, zapewniaj?cych doskona?? stymulacj? rozwoju intelektualnego,
  •  opartym na Ameryka?skim J?zyku Migowym, ale daj?cym rodzicom mo?liwo?? dopasowywania go do potrzeb w?asnych dzieci,
  • oferuj?cym szerok? gam? produktw do nauki Migusiw oraz warsztaty i zaj?cia dla rodzicw i dzieci.

" Dzi?ki u?ywaniu Migusiw, komunikacja z dzieckiem jest przede wszystkim obustronna, co korzystnie wp?ywa na stan emocjonalny dziecka, a rodzicom oszcz?dza czas i nerwy z powodu braku zrozumienia potrzeb swojego dziecka "

Dr n. med. Gra?yna J. Iwanowicz Palus
Prezes Zarz?du G?wnego Polskiego Towarzystwa Po?o?nych, Kierownik Samodzielnej Pracowni Umiej?tno?ci Po?o?niczych, Wydzia?u Piel?gniarstwa
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box

human hair extensions . Andrew Farkas