Jesteś tutaj: Strona G?wna O programie Baby Signs
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character

O programie Baby Signs

W 1982 roku, dwie specjalistki rozwoju dzieci?cego, dr Susan Goodwyn i dr Linda Acredolo odkry?y, ?e niemowl?ta s?ysz?ce spontanicznie u?ywaj? prostych gestw do reprezentacji s?w, ktrych nie potrafi? jeszcze powiedzie?. Poci?gaj?, na przyk?ad, noskiem, pokazuj?c kwiatka, machaj? ramionami widz?c ptaszka czy wysuwaj? j?zyk w t? i z powrotem na widok ?abki.

Dr Acredolo i Dr Goodwyn by?y tak zafascynowane kreatywno?ci? maluchw i palet? korzy?ci potencjalnie wynikaj?cych z tego typu komunikacji prewerbalnej, ?e postanowi?y sprawdzi? czy proces ten da si? celowo przyspieszy?.

W ten sposb rozpocz??y si? dwie dekady bada? naukowych, ktrych wynikiem by? unikalny Program Baby Signs, stanowi?cy prze?om w komunikacji mi?dzy rodzicem a dzieckiem, umo?liwiaj?cy porozumiewanie si? za pomoc? znakw migowych. Wnikliwe badania udowodni?y bezsprzeczne korzy?ci tego rodzaju komunikacji.

Dr Linda Acredolo i Dr Susan Goodwyn w 1996 roku wyda?y prze?omow? ksi??k?- Baby Signs- How to Talk to Your Baby Before Your Baby Can Talk, ktra natychmiast sta?a si? bestsellerem i zosta?a przet?umaczona na 14 j?zykw. W przygotowaniu jest te? polska wersja tej ksi?zki (Migusie-jak rozmawia? z dzieckiem zanim zacznie mwi?)


Więcej z tej kategorii: « O nas Twoja kariera »

" Dzi?ki u?ywaniu Migusiw, komunikacja z dzieckiem jest przede wszystkim obustronna, co korzystnie wp?ywa na stan emocjonalny dziecka, a rodzicom oszcz?dza czas i nerwy z powodu braku zrozumienia potrzeb swojego dziecka "

Dr n. med. Gra?yna J. Iwanowicz Palus
Prezes Zarz?du G?wnego Polskiego Towarzystwa Po?o?nych, Kierownik Samodzielnej Pracowni Umiej?tno?ci Po?o?niczych, Wydzia?u Piel?gniarstwa
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box

solarmovies . cindy whitehead