Jesteś tutaj: Strona G?wna O Nas
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character

O nas

Nasza przygoda z j?zykiem migowym dla niemowl?t rozpocz??a si?, gdy nasza creczka Gabrysia sko?czy?a 7 miesi?cy. Inspirowani zaj?ciami Babys Best Start w Centrum Helen Doron, ktre prowadzimy, zacz?li?my od nauki 4 Migusiw- PSA (dyszenie), ?ABKI (wysuwanie j?zyka w przd i w ty?), RYBKI (ruchy ust przypominaj?ce ruchy pyszczka ryby) i WI?CEJ/JESZCZE (??czenie czubkw palcw). Pokazywali?my Gabi te znaki w ka?dej mo?liwej, adekwatnej sytuacji, jednocze?nie oczywi?cie u?ywaj?c s?w.

Na pierwszy ?wiadomie u?yty Migu? czekali?my niewiele ponad miesi?c, w 8 miesi?cu ?ycia Gabi zacz??a pokazywa? PSA, zaraz potem RYBK?. Jej konsekwencja w interpretacji by?a niesamowita- bez wzgl?du na to czy widzia?a rybk? w akwarium, rysunek rybki w ksi??ce czy ryb? w menu w restauracji, zawsze pokazywa?a ten sam gest. Podobnie by?o z innymi znakami.

Zachwyceni jej post?pami wprowadzali?my coraz wi?cej Migusiw, ktrych niezast?pionym ?rd?em okaza?a si? ksi??ka dr Susan Goodwyn i dr Lindy Acredolo Baby Signs.

Gabi ch?on??a Migusie jak g?bka, od 10 miesi?ca ?ycia uczy?a si? dos?ownie kilku dziennie. W wieku 14 miesi?cy pos?ugiwa?a si? ponad 40 znakami, a w 16 miesi?cu jej repertuar Migusiwprzekroczy? 60, pomimo du?ego ju? repertuaru s?w.

Niesamowite by?o to, ?e sama dopomina?a si? o nowe Migusie - ogl?daj?c ksi??ki pokazywa?a palcem na obrazki i czeka?a a? poka?emy nowy znak, ktry natychmiast zapami?tywa?a.

Trudno nam wyrazi? s?owami jak wiele dobrego komunikacja za pomoc? Migusiw wnios?a do naszego ?ycia. Jest nam obca frustracja z powodu niemo?liwo?ci zrozumienia potrzeb dziecka, nie pami?tamy by Gabi kiedykolwiek musia?a ucieka? si? do p?aczu by zwrci? na cos nasz? uwag?. Zawsze wiedzieli?my kiedy j? co? boli, kiedy si? czego? przestraszy?a, chcia?a je?? czy spa?, o czym chcia?a poczyta? ksi??k?. Rozmowa z ni? by?a czyst? przyjemno?ci?, w?a?ciwie nie przestawali?my rozmawia?. Ubstwia te? czytanie ksi??ek, gdy? od pocz?tku mog?a aktywnie w nim uczestniczy?, opisuj?c znakami co widzi na obrazkach.

Gabi zacz??a mwi? pierwsze s?owa w 10 miesi?cu, w 12 mia?a ju? ca?kiem spory repertuar s?w, w obu j?zykach- gdy? ma te? sta?y kontakt z j?zykiem  angielskim. Teraz porozumiewa si? pe?nymi zdaniami po polsku i po angielsku, ale ci?gle jeszcze u?ywa ulubionych znakw. Co ciekawsze, zaczyna wprowadza? w ?wiat Migusiw swoja m?odsz? siostr? Emilk?, nie mozemy si? doczekac kiedy dziewczynki bed? swobodnie "rozmawia? " za pomoc? znakw. Dodamy jeszcze, ?e migamy rodzinnie - nasze starsze dzieci, Przemek i Zuzia nauczy?y si? Migusiw razem z Gabi i wszyscy razem ucz? Emilk?.

Nasz entuzjazm dla Programu Baby Signs jest tak ogromny, ?e postanowili?my wprowadzi? go na polski rynek, tym samym otwieraj?c nowe mo?liwo?ci komunikacji z maluchami przed polskimi rodzinami.
Więcej z tej kategorii: O programie Baby Signs »

" Dzi?ki u?ywaniu Migusiw, komunikacja z dzieckiem jest przede wszystkim obustronna, co korzystnie wp?ywa na stan emocjonalny dziecka, a rodzicom oszcz?dza czas i nerwy z powodu braku zrozumienia potrzeb swojego dziecka "

Dr n. med. Gra?yna J. Iwanowicz Palus
Prezes Zarz?du G?wnego Polskiego Towarzystwa Po?o?nych, Kierownik Samodzielnej Pracowni Umiej?tno?ci Po?o?niczych, Wydzia?u Piel?gniarstwa
i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box

website . vakantiehuis huren curacao