Jesteś tutaj: Strona G?wna O programie Baby Signs Korzy?ci
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character

Korzy?ci

Wszystkie rodziny, ktre pozna?y tajniki porozumiewania si? j?zykiem migowym ze swoimi dzie?mi potwierdzaj? niepodwa?alne korzy?ci udowodnione ju? przez badania naukowe.

Oto najbardziej wymierzalne korzy?ci Programu Baby Signs :
a) Program Baby Signs stymuluje rozwj intelektualny dzieci.

Maluchy u?ywaj?ce Migusiw mog? o wiele szybciej i skuteczniej uczy? si? ?wiata i o nim opowiada?. Ponadto, gdy dziecko zaczyna konsekwentnie u?ywa? konkretnego znaku migowego do opisania danego przedmiotu, po??czenia nerwowe w mzgu odpowiedzialne za zakodowanie znaczenia tego przedmiotu tworz? si? o wiele szybciej- u dzieci niemigaj?cych powstan? one dopiero gdy dziecko nauczy si? opisywa? dany przedmiot s?owem, czyli nawet rok p?niej.

Wy?sze IQ u dzieci u?ywaj?cych Migusiw zosta?o udowodnione w badaniach dr Goodwyn i Dr Acredolo. Dzieci bior?ce udzia? w eksperymencie w wieku niemowl?cym zosta?y zbadane ponownie w wieku 8 lat standardowym testem oceny inteligencji WISC-III, ktry udowodni? 12% przewag? intelektualn? dzieci u?ywaj?cych j?zyka migowego nad tymi ktre nie zna?y znakw.

b) Program Baby Signs stymuluje rozwj j?zykowy dzieci
U?ywanie znakw migowych (Migusiw) przyspiesza rozwj mowy, wbrew obawom niektrych rodzicw, ?e mo?e go spowolni?. Badania Dr Goodwyn i Dr Acredolo udowodni?y, ?e dzieci pos?uguj?ce si? j?zykiem migowym w wieku 24 miesi?cy mia?y wi?kszy zakres s?ownictwa i struktur ni? dzieci niemigaj?ce a w wieku 3 lat ich zdolno?ci j?zykowe by?y na poziomie dziecka 4 letniego.

Rodzice nie maj? podstaw do obaw o op?nienie mowy rwnie? dlatego, ?e j?zyk migowy wr?cz zwi?ksza motywacj? dzieci do mwienia, gdy? szukaj? one coraz skuteczniejszych metod komunikacji widz?c jak? sprawia im ona przyjemno??. Podobn? zale?no?? obserwujemy gdy maluchy zaczynaj? raczkowa?-umiej?tno?? raczkowania tylko zwi?ksza motywacj? do nauki chodzenia, ktre jest o wiele skuteczniejszym sposobem poruszania si?.

c) Program Baby Signs stymuluje rozwj spo?eczno-emocjonalny dzieci

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box

more information . roma . Farkas