Jesteś tutaj: Strona G?wna O programie Baby Signs Badania naukowe
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:87. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:1180. Error 9: Invalid character

Badania naukowe

 Dr Linda Acredolo i Dr Susan Goodwyn przez 20 lat przeprowadza?y wnikliwe i zakrojone na szerok? skal? badania naukowe dotycz?ce u?ywania j?zyka migowego z niemowl?tami s?ysz?cymi.

Pierwotna faza bada? by?a finansowana przez Narodowy Instytut Zdrowi w Stanach Zjednoczonych. Wzi??o w niej udzia? 140 rodzin z dzie?mi w wieku 11 miesi?cy. Rodziny te zosta?y przypadkowo rozdzielone do dwch grup- tej w ktrej maluchy by?y zach?cane do migania i tej w ktrej j?zyk migowy nie by? u?ywany. Grupy by?y zupe?nie jednakowe pod wzgl?dem takich czynnikw jak: p?e?, kolejno?? urodzenia dzieci w rodzinie, zakres wypowiadanych s?w, wykszta?cenie i dochd rodzicw.

Dzieci by?y oceniane za pomoc? standardowych testw j?zykowych w wieku 11, 15, 19, 24, 30 i 36 miesi?cy. Ponadto du?a grupa tych dzieci zosta?a zbadana w wieku 8 lat testem WISC III- najcz??ciej stosowanym testem pomiaru inteligencji u dzieci.

 
Wyniki bada? wykaza?y ?e:
 

A)    24- miesi?czne dzieci pos?uguj?ce si? j?zykiem migowym mia?y o 3-4 miesi?ce lepiej rozwini?t? mow? ni? dzieci niemigaj?ce (mwi?y na poziomie dzieci 27-28 miesi?cznych)

B)    Dzieci, ktre u?ywa?y znakw migowych mwi?c tworzy?y d?u?sze i lepiej rozbudowane zdania

C)    36-miesi?czne migaj?ce dzieci mwi?y na poziomie 47-miesi?cznych, co dawa?o im prawie roczn? przewag? nad niemigaj?cymi rwie?nikami

 
 

Badania te wykaza?y rwnie? szereg niezaprzeczalnych korzy?ci Programu Baby Signs dla intelektualnego, j?zykowego i spo?eczno-emocjonalnego rozwoju dzieci.

Sklep Online

store
Odwied? Nasz sklep mo?na w nim kupi? materia?y   w polskiej i angielskiej wersji j?zykowej!

Migusiowe Wideo

Aktualno?ci z Polski

Formularz kontaktowy

...

Facebook Like Box

https://poker030.wordpress.com/